יום שבת, 20 ביוני 2009

טיפול במחלות

רחל לימדה בקורס הצבעים

תרגיל

עצום את עיניך למשך מספר דקות ובחן את מחשבותיך, השתדל להיות כמה שפחות מעורב. עם סיום התרגיל רשום את מחשבותיך בראשי פרקים.

במידה ובצעת אותו ביושר, תימצא כי אחוז גבוהה של מחשבותיך עוסק בביקורת עצמית, ביקורת הזולת, תמונות עבר, דאגה, אשמה, כעס, ציפיות לעתיד וחשש...

.

.

.

תרגיל1

.1תאר בפרוטרוט את מצבך הפיזי בהווה, והדגש את אזור המחלה.

.2תאר בפרוטרוט את תקופת פריצת המחלה:

כספית, חברתית, עבודה וקרירה, מערכות יחסים, מין, חברים, הורים / ילדים, לימודים.

.3תאר באופן דומה את התקופה הנוכחית בחייך.

.4מהן נקודות המפגש בין העבר להווה.

.5מדוע אתה ... על נקודות אלא בחייך.

תרגיל 2

.1האם מישהו מבני משפחתך לקה בעבר באותה מחלה.

.2מדוע לדעתך לקה במחלה.

.3האם נירפה מהמחלה וכיצד.

.4כיצד הרגיש לאחר שנירפה.

.5מה היו מחשבותיך הודותיו.

.6האם לקית במחלה תוך כדי מחלתו של קרובך.

תרגיל 3

.1האם אחד מהוריך או שנהם הירבו לחלות בילדותך.

.2האם התגורר במחיצתכם קרוב משפחה שהיה חולה במחלה (פרט).

.3מה היו המדרים ששמעת בילדותך בכל הקשור למחלות מיפ כל האנשים (מורים הורים וכד').

.4פרט את התייחסות הוריך וכיצד טיפלו כך כאשר חלית כילד.

תרגיל 4

.1מי האנשים חיים או מתים המתחברים לך הכרתית כ"אשמים" במחלתך.

.2מי מבני משפחתך או חבריך יודע על המחלה ותומך (חיובי או שלילי) בה.

.3במי בסתר לבך או בפועל היית מעוניין לנקום באמצעות המחלה. או במילים אחרות במי אתה נוקך בכך שאינך מאושר.

תרגיל 5

.1אילו תחומים בחיים חוסמת מבעדך המחלה לחוות.

.2רשום לפחות 5מחשבות שליליות שיש לך על אותו מיגזר חיים שיש לך על עצמך (בניפרד מעצמך) .3מי הם האנשים המעורבים ישירות במיגזר חיים זה.

.4רשום לפחות חמש מחשבות שליליות שיש לך על אותו אדם או אנשים בקשר למיגזר חיים זה.

.5נסה לדמיים את חייך עם אותו אדם ללא המחלה, פרט.

.6נסה לדמיין את חייך עם המחלה ללא נוכחות של אותו אדם, פרט.

.7נסה לדמיין את חייך ללא האדם וללא המחלה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה